Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko naše spletne strani, ali pri poslovanju z vami, zlasti preko telekomunikacijskih sredstev, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in ostalimi relevantnimi zakoni ter v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Zavezujemo se, da bomo zbrane podatke hranili in uporabljali samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nobeni drugi nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.

Upravljavec osebnih podatkov

Umetniško uprizarjanje, Nežka Kukec s.p.
Šorlijeva ulica 35
4000 Kranj
Davčna številka: 17911451
Matična številka: 6542867000
Email: zivalskizur@nezkakukec.si

Katere osebne podatke obdelujemo?

Odvisno od okoliščin posameznega primera, lahko zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

 • Osnovni kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (vaš IP naslov, datum, ura in trajanje obiska spletne strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (je bilo sporočilo odprto, ste obiskali našo trgovino, je bil opravljen nakup ipd.);
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenih izdelkov (predmet nakupa, količina, cena, vnosi v nakupovalno košarico, ime in priimek, naziv podjetja, naslov, telefon, e-naslov, podatki o dostavi, v primeru dostave na drug naslov – ime in priimek, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.);
 • Podatki, ki nam jih posredujete za namen komunikacije z nami na podlagi kontaktnega obrazca »Vprašaj me« ali na naše kontaktne podatke (ime in priimek, e-naslov, vsebina sporočila).

Podatke, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naši spletni strani ne boste mogli dostopati, prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje ali izvesti nakupa.

Če se vaši osebnih podatki spremenijo (npr. naslov, e-naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite.

Zakaj zbiramo osebne podatke?

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Obisk spletne strani in piškotki

Naša spletna stran, tako kot vse ostale sodobne spletne strani, uporablja piškotke (t.i. cookies), s pomočjo katerih lahko zbiramo tudi določene vaše (osebne) podatke. Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene v vašem računalniku in nam omogočajo prepoznavanje vašega brskalnika, ko naslednjič obiščete našo spletno stran. Piškotke uporabljamo le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani (funkcionalnost, varnost), in za optimizacijo svojih prodajnih aktivnosti.

Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, zato lahko določene podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. Pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov pa vas bomo vsakič vprašali za vašo privolitev.

Podjetje vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti, ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti podjetje zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Podjetje lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil.

Posredno uporabljamo tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi statistike obiskov spletne strani. Ti analitični piškotki omogočajo zgolj anonimno sledenje in torej ne omogočajo identifikacije uporabnikov spletne strani. Podjetje lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz o prodaji izdelkov ter za izboljšanje funkcionalnosti spletne strani.

Vsak posameznik ima možnost, da piškotke sprejme ali zavrne oz. da v svojem brskalniku spremeni nastavitve, tako da brskalnik računalnika ali mobilne naprave piškotke zavrne ali pa da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani. Uporabnik lahko prav tako izbriše piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na njegovi napravi. Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje, zato naj uporabnik pri tem upošteva navodila konkretnega brskalnika.

Nakup izdelkov

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo za namen sklenitve pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe. Dodatno lahko vaše podatke obdelujemo za primer uveljavljanja kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov ter za statistične analize o prodaji našega blaga.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo zaradi nakupa izdelkov, obedujemo zaradi sklenitve, izvajanja in izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z nami ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ne moremo dostaviti izdelkov. Določene osebne podatke, ki jih pridobimo tekom nakupa obdelujemo tudi zato, ker to od nas zahteva zakonodaja.

Pošiljanje vprašanj in ostala komunikacija z nami

Ko preko kontaktnega obrazca »Vprašaj me« ali na naše kontaktne podatke, objavljene na naši spletni strani, pošljete vprašanje, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše vprašanje, da vam zagotovimo potrebne informacije o nakupu izdelka, ter za namene naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način.

Neposredno trženje

Vaše podatke, ki nam jih posredujete v okviru pogodbenega razmerja ali v komunikaciji z nami, lahko na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko pošte in/ali e-pošte, z namenom, da vam skušamo predstaviti naše izdelke ali morebitne prodajne akcije, ki bi vam bile lahko zanimive. Pri tem ne uporabljamo nikakršnega (avtomatskega) profiliranja.

Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: zivalskizur@nezkakukec.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so obrazložene v nadaljevanju.

Kako dolgo jih hranimo?

Vaše podatke bomo hranili in uporabljali samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Te vaše osebne podatke pa bomo izbrisali še pred preklicem, če bo dosežen namen obdelave vaših podatkov.
Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov).

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev naročila, in še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave izdelka). V primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem, pa vaše podatke hranimo še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe, poravnave ali mirne rešitve spora.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Kdo ima dostop do vaših podatkov?

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od nas zahteva drugače.

Seznanjamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (t.i. pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Izjavi o varovanju osebnih podatkov.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja dokumentacije in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • ponudnikom plačilnih sistemov;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

Kako varujemo vaše podatke?

Vaše podatke, ki nam jih posredujete pri uporabi naše spletne strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

V primeru, da so na naši spletni strani objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne moremo zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek e-pošte ali spleta, ter se s tem v zvezi ne moremo šteti za odgovorne.

Vaše pravice

Zagotavljamo vam dosledno zagotavljanje uresničevanja vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. Katere pravice vam pripadajo, zavisi od okoliščin konkretne obdelave vaših podatkov, zato ni nujno, da vam v konkretnem primeru pripadajo vse od spodaj navedenih pravic.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od nas kadarkoli zahteva, da mu:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in omogočimo dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje);
 • podamo informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.);
 • omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • omogočimo pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe);
 • omogočimo pravico do omejitve obdelave;
 • omogočimo pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, pri čemer bomo v takem primeru nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami. Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko ugovarjate brez navedbe razlogov in z obdelavo podatkov v te namene bomo nemudoma prenehali;
 • omogočimo pravico do prenosljivosti podatkov in mu posredujemo podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja; ter
 • omogočimo pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Vašo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje na elektronski naslov: zivalskizur@nezkakukec.si. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Če imate kakršnokoli vprašanje o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic v zvezi z vašimi podatki, nam lahko pišete na e-naslov: zivalskizur@nezkakukec.si. Zavezujemo se, da bomo na vaše zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varovanju osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Verzija: 1.0
Posodobljeno: november, 2020